...

Doç. Dr. Hakan Balıbey

Psikiyatri, Psikoloji

Elazığ
Randevu Alın İletişim kurun

Hakkımda

Birkaç kelime ile...

1996 yılında GATA Tıp Fakültesini bitirdi. Psikiyatri alanında uzmanlığını 2003 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde tamamladı. 2003-2012 yılları arasında Samsun ve Ankara da Psikiyatri Klinik Şefi olarak görev yaptı. 2012 yılından itibaren İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim hastanesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Başlıca Depresyon, Anksiyete, Travma ve ilişkili Bozukluklar, Disosiasyon, Çoğul Kişilik, Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, rTMS, Hipnoz, EMDR, Psikotik Bozukluklar ve Bipolar Affektif Bozukluklarla ilgilendi. 2014 de Doçent oldu. 2015 te Poster bildiri dalında " Gebe ve Emziren Depresif Bayanların (ilaçsız) rTMS ile Tedavisi" başlıklı bildiriyle Dünya Psikiyatri Birliği Kongresinde Genç araştırmacı ödülü aldı.
Yayınlarından bazıları
H.Balıbey, H.Yaşar, H.Tekeli, N. Bayar"Frequency of anxiety and depression in epileptic patients, Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2015;25(2):136-41. DOI: 10.5455/bcp
H.Balıbey, C.Basoglu, S.Lundgren, M.O.Babaoglu, U.Yasar, H.Herken, A. Rane, A. Bozkurt, M.Cetin, "CYP1A2*1F Polymorphism Decreases Clinical Response to Clozapine in Patients with Schizophrenia", Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2011;21(2): 93-9 DOI: 10.5455/bcp
B.Özdemir, M.Erdem, A.Bolu, T.Öznur,H.Günay , H.Balıbey, S.ERCAN, Ö.Uz, "The impact of positive and negative affect on QT dispersion in healthy young adult men", Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2015;25(2):125-8 DOI: 10.5455/bcp
R.Tutuncu, H.Gunay, H.Balibey, D.Abaslı, "Decreased Leptin Levels in Antisocial Personality", Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2013;23(1):72-6 DOI: 10.5455/bcp
U.B.Semiz, M.Cetin, C.Basoglu, S.Ebrinc, O.Uzun, H.Herken, H.Balibey, A. Algul, A. Ates, "Clinical predictors of therapeutic response to clozapine in a sample of Turkish patients with treatment-resistant schizophrenia", Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry , 1330-1336 pp., 2007
R.Tutuncu, S.Kılıç, C.Basoğlu, M.A. Ates, A. Algul, H.Balıbey,H.Günay, U.B. Semiz, C. Öge, S.Ebrinç, M.Çetin. Reliability and Validity of Psychopathy Checklist Revised (Turkish). Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2015;25(2):118-24.
Mehmet Alpay Ates, Recep Tutuncu, Ibrahim Oner, Sarper Ercan, Cengiz Basoglu, Ayhan Algul,Hakan Balibey, Osman Metin Ipcioglu, Mesut Cetin, Servet Ebrinc, Relationship Between Plasma Levels of Prolactin and The Severity of Negative Symptoms in Patients with Schizophrenia, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(1):27-37
Sezgin Okçelik, Ferhat Ates, Vildan Yazıcı, Hasan Soydan, Hakan Balıbey, Kenan Karademir. Erectile dysfunction after radical prostatectomy: Effect of quality of life and psychology. Rev Int Andrologia. DOİ:10.1016/ j.androl
H.Balıbey, H.Yaşar, H.Tekeli, "A case report of tardive dyskinesia and tremor due to use of aripiprazole", Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2011;21(3):262-4, DOI: 10.5455/bcp
R. Tutuncu, H. Gunay, H. Balibey, "Olanzapine-Induced Neuroleptic Malignant syndrome with hypernatremia",Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2012;22(2):184-6 DOI: 10.5455/bcp
S.Ebrinç, Ü.B.Semiz, C.Başoğlu, M.Çetin, A.F. Baykız, H.Kandilcioğlu, H.Balıbey, "Şizofrenili Hastaların Tedavisinde Amisülpiridin Etkililiği ve Emniyeti: Haloperidol ile bir Karşılaştırma” Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2004;14:143-9
H.Yaşar, H.Balıbey, Hakan Tekeli, Semih Alay, Mehmet Güney Şenol, Türker Türker, Nalan Bayar. Genç erkek esansiyel tremor hastalarında anksiyete ve depresyon düzeyleri. Journal of Mood Disorders, 2014; 4(2): 66-9
H.Yaşar , H.Balıbey, S.Alay, H.Tekeli, T.Türker, N.Bayar. Migren Hastalarında Anksiyete, Depresyon ve Obsesif Kompulsif Belirti Düzeyleri. Journal of Mood Disorders, 2013;3(4):156 -61 , DOI: 10.5455/jmood
Salihoğlu M, Altundağ A, Balıbey H, Çayönü M, Kendirli MT, Tekeli H. The comparison of depression, sleepiness and depression severity between patients with primary snoring and patients with obstructive sleep apnea. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2014;2(3):107-112. doi: 10.5606/kbbu
H.Balıbey, H.Yaşar, H.Tekeli, "Periferik Yüz Felci Geçirmiş Olan Bir Hastada Kısa Süreli Kortikosteroid Kullanımı Sonrasında Ortaya Çıkan Karma Mani Atağı: Bir Olgu Sunumu", Journal of Mood Disorders, 2012;2(1):17-20 , DOI: 10.5455/jmood
H.Balıbey, A.Balıkçı, "Travma sonrası stres bozukluğu tanılı hastada göz hareketleri ile duyarsızlaştırma veyeniden işleme (EMDR) tedavisi: Olgu sunumu", Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 2013; 26(1):96-101 , DOI: 10.5350/D1JPN2013260111
Ispir M, Tütüncü R, Balıbey H, Algül A, Ateş MA, Yılan Y, Öge C, Başoglu C. Bipolar Bozukluklu Bir Hastada Paliperidon Palmitat ve Lityum İle İlişkili Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu. Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2016;6(4):227-9
Evrensel A, Balıbey H, Tarhan N. Clinical Features and Length of Stay of Inpatients in the Psychiatric Ward of A Military University Hospital: One-Year Review [Bir Askeri Üniversite Hastanesi Psikiyatri Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Yatış Süreleri ve Klinik Özellikleri: Bir Yıllık İnceleme]. Med-Science doi: 10.5455/medscience
A.Balıkçı, H.Balıbey, "Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tanısı Konulan Askerlerde Kendine Zarar Verme Davranışı, Disosiyatif Yaşantılar ve Başa Çıkma Tutumları", Anatol J Clin Investig , 25-31 pp., 2012
Ayhan ALGÜL, Aytekin ÖZŞAHİN, Recep TÜTÜNCÜ, Hakan BALIBEY, Alpay ATEŞ, Cengiz BAŞOĞLU. " Investigation of clinical course and life events in postmenopausal major depressive disorder: an open label case control study." Gülhane Tıp Derg 2015;57: 211 – 215
Taner Öznur, Mehmet Toygar, Havva Öznur, Emre Aydemir, Mustafa Alper, Beyazıt Garip, Hakan Balıbey. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Olgularında Uyku Kalitesi ile Saldırganlık Düzeyinin İlişkisi [The Relationship between the Level of Aggression and the Sleep Quality in Patients with Posttraumatic Stress Disorder] TAF Preventive Medicine Bulletin, 2014: 0(0)
H.Balıbey, H.Günay, "Citalopram Ve Fluvoksamin Tedavisi Sırasında Gelişen Galaktore: Bir Olgu Sunumu", Anatol J Clin Investig , 60-62 pp., 2012
C.Çelik, M.Erdem, A.Balıkçı, B.Özdemir, H.Balıbey, "A Dyskınesıa Case Due To Low Dose, Short Tıme Rısperıdone Use", Anatol J Clin Investig , 54-56 PP., 2012
H.Balıbey, H.Günay, ""Paylaşılmış Obsesif Kompulsif Bozukluk Yeni Bir Tanı Gurubu mu? Paylaşılmış psikozun varyantı mı? Olgu sunumu", Anatol J Clin Investig , 51-53 pp., 2012
A.Balıkçı, H.Balıbey, "Postpartum Depressıon Due To Use Of Metoclopramıde: A Case Report", Anatol J Clin Investig , 57-59 pp., 2012
Hakan Balıbey, Huseyin Gunay, M. Alpay Ates, Psikiyatrik Hastalıklar ve Yanlış Uygulamalar, Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2013;4(3):51-5.

Ödülleri
1. 5th International Congress on Psychopharmacology&İnternational Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. The study named " CYP1A2*1F Polymorphism Decreases Clinical Response to Clozapine in Patients with Schizophrenia" Hakan Balıbey, Cengiz.Basoglu, Stefan Lundgren, Melih O.Babaoglu, Umit Yasar, Hasan Herken, Anders Rane, Atilla Bozkurt, Mesut Çetin. " has been awarded the SECOND prize under the category of The Bulletin of Clinical Psychopharmacology Research Awards.
2. WPA International Congress Young Psychiatrist Poster Award " Safety and Feasibility of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) as a Treatment for Major Depression during Pregnancy and Postpartum." Hakan Balıbey, Cengiz Başoğlu, Alpay Ateş, Ayhan Algül, Recep Tütüncü, Özer Özmut, Mesut Çetin.


@BalibeyHakan twitter hesabımdan da takip edebilirsiniz.

Okullar / Eğitimler
 • GATA TIP FAKÜLTESİ (1996)
 • GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİ İSTANBUL ( İHTİSAS ), (1999-2003)
 • GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİ İSTANBUL ( DOÇENTLİK), ( 2014)
Bilinen Diller
 • İngilizce
İlgi alanları
 • Depresyon
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Bipolar Bozukluk
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Şizofreni
 • Sosyal Fobi
 • Panik Bozukluğu
 • Panik Atak
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Majör Depresif Bozukluk
 • Sınav Kaygısı
 • Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
 • Bağımlılıklar
 • Hiperaktivite
 • Travma
 • İlişki Problemleri
 • Hipokondriazis
 • Psikotik Bozukluklar
 • Yeme Bozuklukları
 • Uykusuzluk (İnsomnia)
 • CİNSEL PROBLEMLER
 • rTMS ( Manyetik Uyarım Tedavisi)( İlaçsız Tedavi)
 • Unutkanlık
 • Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu
 • Demans
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • ruh ve sinir hastalıkları
 • ilaç bağımlılığı
 • İnternet Bağımlılığı
 • Vajinismus
 • Davranış Bozuklukları
 • Okul Başarısızlığı
 • İletişim Problemleri
 • Stres
 • Uyurgezerlik
 • Dürtü Kontrol Bozukluğu
 • Özgül Fobi
 • Motivasyon Eksikliği
 • Gebelik ve doğum sonrası ruhsal problemler
 • EMDR ( Göz hareketleri ile tedavi)
 • Hipnoterapi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Deliryum
 • Madde Kullanımıyla İlişkili Bozukluklar
 • Bipolar Bozukluk
 • Cinsel Terapi Danışmanlığı
 • Somatoform Bozukluk
 • Agorafobi
 • Yetişkin Hasta Pskiyatrik Muayenesi
 • Sinir Hastalığı
 • Öfke Kontrol Bozukluğu
 • Psikiyatrik Bozukluk
 • Altını Islatma Problemi
 • Psikolojik Bozukluk
 • Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği
 • Şişmanlık (Obezite)
 • Kabus Bozukluğu
 • Atipik Psikoz
 • Bayılma
 • Konversiyon Bozukluğu
 • Alkol Bağımlılığı
 • Kumar Bağımlılığı
 • Distimik Bozukluk (Kronik Depresyon)
 • Dissosiyasyon Bozukluk (TSSB)
 • Çoğul kişilik
 • Anoreksiya
 • Paranoya
 • Bulimia
 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Evlilik Sorunları
 • Erken Boşalma
 • Oyun Bağımlılığı
 • Yetişkin Hasta Psikoterapisi
 • Yalan Söyleme Hastalığı (Mitomani)
 • Saç ve Kıl Koparma Hastalığı (Trikotillomani)
 • Kleptomani
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Yaşlılık Depresyonu
 • Psiko-Onkoloji
 • Farmakoterapi
 • Yas (Matem)
 • Tikler
 • Alt Islatma (Enürezis)
 • Ders çalışamama
 • Baş Dönmeleri
 • Baş Ağrıları
 • Kişilik Bozuklukları
 • EMDR
 • Gebelik ve Doğum sonrası Ruhsal problemler
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

Randevu Alın

Hakan Balıbey

Cumhuriyet Mah, 157 Sok, No:2, Elazığ/Merkez
23100 Elazığ, Elazığ
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Bilişsel Davranışçı Terapi
Yetişkin Terapisi
Randevu
Psikoterapi
Psikodinamik Psikoterapi
Psikanalitik Psikoterapi
Hipnoterapi
Grup Terapisi
EMDR Terapi
Dinamik Psikoterapiler
Cinsel Terapi
Çift Terapisi
Aile Terapisi
...

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun